Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.

Lämna förpackningar och tidningar

Sortera förpackningar, tidningar, glas och plast på någon av de cirka 50 återvinningsstationerna som är tillgängliga dygnet runt. Dessa är oftast placerade på allmänna områden vid butiker, bensinstationer och i bostadsområden.

Återvinningsstationer

Hitta din återvinningsstation

Vi på Affärsverken sköter återvinningsstationerna inom Karlskrona kommun på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Frågor och svar

På återvinningscentralen slänger du grovavfall det vill säga större saker, som inte går att slänga som hushållsavfall i sopkärlet. Det kan vara allt från soffor och farligt avfall till trä och brännbart.

En del avfall som exempelvis trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, tryckimpregnerat trä, bildäck och bilbatterier lämnas enbart på Mältans återvinningscentral.

Öppettider för återvinningscentraler.

Är det skräpigt och ofräscht på din återvinningsstation? Här anmäler du det (Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida)

Besök vårt Hjälpcenter för fler hjälpartiklar, frågor och svar.