Google Translate:

Kraftfull el för en ljus framtid

All el som Affärsverken levererar till privatpersoner kommer från förnybara energikällor. Du kan förstärka din miljöinsats genom att välja el märkt med Bra Miljöval.

Vi är mitt i arbetet med vår nya webb. Just denna sidan är inte riktigt klar ännu, men du hittar informationen på vår gamla webb så länge.