Google Translate:

Beskrivning: Hemsidan och mina sidor påverkas från klockan 16:45-00.00.
Orsak: Service för systemen.
Beskrivning: Hemsidan och mina sidor påverkas från klockan 16:45-00.00.
Orsak: Service för systemen.

Beställ extrahämtning av avfallskärl

Om det har blivit extra mycket avfall kan du beställa en extrahämtning. Du väljer själv vilken sorts hämtning efter dina behov.

Priser:

Extra säck (Du lämnar en extra säck vid ordinarie tömning): 70 kr/säck
Extra tömning/hämtning av kärl/säck (inom 5 arbetsdagar): 215 kr/säck eller kärl
Akut tömning av kärl (inom 24 h): 765 kr/säck eller kärl

För övriga frågor, kontaktar du vår kundservice.