Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-25/3. Den beräknas vara klar tisdagen den 26/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-25/3. Den beräknas vara klar tisdagen den 26/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.

Beställ extrahämtning av avfallskärl

Om det har blivit extra mycket avfall kan du beställa en extrahämtning. Du väljer själv vilken sorts hämtning efter dina behov.

Priser:

Extra säck (Du lämnar en extra säck vid ordinarie tömning): 70 kr/säck
Extra tömning/hämtning av kärl/säck (inom 5 arbetsdagar): 215 kr/säck eller kärl
Akut tömning av kärl (inom 24 h): 765 kr/säck eller kärl

För övriga frågor, kontaktar du vår kundservice.