Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.

Att tänka på vid elarbeten och installationer

Rätt kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

 

Elarbeten du kan göra själv

  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Montering av skarvsladdar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 A)
  • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen

Vänd dig dock alltid till en fackman om du är minsta osäker på hur man gör.

 

Anlita behörig elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller för en tillfällig anläggning kontaktar du en elinstallatör. Installatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. När installationen är klar skickar installatören in en skriftlig färdiganmälan till oss. Nu är din anläggning klar för tillkoppling. Exempel på arbeten som endast får utföras av en elinstallatör:

  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Byte av vanlig strömbrytare mot dimmer.
  • Förläggning av kabel i mark.

 

Få en kabelvisning vid ombyggnation och grävarbete

Innan du börjar gräva i marken ska du beställa kabel/ledningsvisning för el, fjärrvärme och fiber hos oss på Affärsverken. Vi kan då informera dig om kabel- och ledningssträckningen inom det aktuella området för våra elkablar, fjärrvärmerör och fiber.

Gå in på Ledningskollen och registrera dig och anmäl var markarbeten ska göras, så kontaktar vi dig. Tänk på att vi behöver ha din anmälan senast tre arbetsdagar före aktuellt visningstillfälle.

Kabelvisningen är kostnadsfri.

Till ledningskollens webbplats