Google Translate:

Beskrivning: Eftermiddagsturerna för Hasslöpendeln ersätts med buss fredagen den 22/3. Bussen avgår från Handelshamnen och Hasslö Horn på samma tider som båtens ordinarie tider. Tänk på att bussen stannar och avgår från busshållplats Horn på Hasslö (vid kyrkan).
Orsak: På grund av underhållsarbete på M/F Wittus.
Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på 0455-783 00
Beskrivning: Eftermiddagsturerna för Hasslöpendeln ersätts med buss fredagen den 22/3. Bussen avgår från Handelshamnen och Hasslö Horn på samma tider som båtens ordinarie tider. Tänk på att bussen stannar och avgår från busshållplats Horn på Hasslö (vid kyrkan).
Orsak: På grund av underhållsarbete på M/F Wittus.
Kontaktperson: Välkommen att kontakta Skärgårdstrafiken på 0455-783 00

Våra och elbranschens avtalsvillkor för el

I Affärsverkens särskilda avtalsvillkor kan du bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el som är framtagna av Svensk Energi och Konsumentverket.

 

Våra avtalsvillkor

Här hittar du Affärsverkens särskilda villkor för de olika avtalstyperna.

Elhandel

För privatkunder:

Särskilda villkor Elhandel Konsument oktober 2018

För företagskunder:

Särskilda villkor näringsidkare och övriga juridiska personer 180103.pdf

 

 

Elbranschens avtalsvillkor

På svenska:

Elhandel

För privatkunder:

EL 2012 K (rev)

Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K rev.pdf 


För företag:

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev.pdf

EL 2012 N (rev) 

 

Elnät

För privatkunder:

NÄT 2012 K (rev)

 
För företag:

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)

 

In English:

Electricity supply

For consumers:

EL 2012 K (rev)

Special conditions for sale of electrcity by nominated electricity trading (rev) in english.pdf

 

Power transmission and distribution network

For consumers:

NÄT 2012 K (rev)

 
For businesses :

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 N (rev)