Google Translate:

Ska du flytta?


Här har vi samlat information om stadsnät, fjärrvärme och avfallstjänster som kan vara bra att hålla koll på i samband med att du flyttar. Om du planerar att flytta vill vi att du meddelar vår kundservice i god tid.

 

Flytta in

 

Avfallstjänster

När du flyttar in i en villa i Karlskrona kommun ska du teckna ett abonnemang för sophämtning. Du kan välja mellan tre olika alternativ. Om du inte gör något eget val fortsätter det befintliga valet för fastigheten att gälla. Kontakta vår kundservice för att se vilket abonnemang som är det befintliga. Om du vill ha hemkompostering anmäler du det. Befintligt abonnemang om hemkompostering flyttas aldrig över till ny fastighetsägare. 

Teckna nytt hämtningsabonnemang

 

FIber och bredbandstjänster

Om du flyttar du in i en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät kan du välja olika tjänster via tjänstevalsportalen Karlskronaporten. Om du redan använder en tjänst via Karlskronas Stadsnät i nuvarande bostad, ta kontakt med din tjänsteleverantör för att flytta tjänsten.

Om du inte har fiberuppkoppling via Karlskromnas Stadsnät i din nya bostad, men önskar få det kan du via vår webbtjänst se hur din adress ligger till och lämna ditt intresse.

Se ifall du är kan ansluta

 

Fjärrvärme

Om du flyttar in i en bostad med fjärrvärme kontaktar du vår kundservice och anmäler att du ska flytta in. Du tecknar sedan ett fjärrvärmeavtal och gör valet om du vill teckna ett fast pris eller ett tillsvidare pris. Du kan även teckna ett serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning.

Kontakta oss för att anmäla inflytt

Läs mer om fjärrvärme

 

Flytta ut

 

Avfallstjänster

När du flyttar från en bostad med sophämtning från Affärsverken fyller du i vårt webbformulär eller kontaktar kundservice och anger att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är. 

Anmäl ägarbyte

 

Stadsnät

Om du flyttar från en bostad med fiberuppkoppling via Karlskronas Stadsnät och använder tjänster tar du kontakt med din tjänsteleverantör och anmäler att du flyttar.

 

Fjärrvärme

När du flyttar från en bostad med fjärrvärme från Affärsverken, kontaktar du vår kundservice och anmäler att du flyttar ut och uppger samtidigt vem den nya ägaren är.

  

Har du frågor eller behöver hjälp med flytt?

Kontakta oss så hjälper vi dig