Google Translate:

Informationsmaterial och blanketter

Här har vi samlat ihop informationsmaterial och blanketter för privatkunder. Det går även bra att ringa till oss och ställa de frågor du har.

 

Autogiro

Autogiroblankett.pdf

Autogiroblankett Renhållning.pdf

 

Avtalsvillkor

 

Elnät

NÄT 2012 K (rev)

NÄT 2012 K (rev) in english

NÄT 2012 N (rev)

NÄT 2012 N (rev) in english

NÄT 2012 H (rev)

NÄT 2012 H (rev) in english

 

Elhandel

EL 2012 K (rev 2).pdf

EL 2012 N (rev) Avtalsvillkor Elhandel för näringsidkare

EL 2012 N (rev) in english

Affärsverkens särskilda avtalsvillkor K 181217.pdf

Affärsverkens särskilda avtalsvillkor N 181121.pdf

Särskilda villkor anvisningsleverantör för konsument 2012 K rev.pdf

Särskilda villkor anvisningsleverantör för näringsidkare 2012 N rev.pdf

 

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument 2017

 

Stadsnät

Allmänna villkor stadsnät villa version 151118.pdf

Särskilda villkor Stadsnät Konsument september 2016 

 

Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2015

 

Logotyper

Affarsverken_liggande_CMYK (eps)

Affarsverken_liggande_CMYK (jpg)

Affarsverken_liggande_NEG (eps)

Affarsverken_liggande_PMS (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (jpg)

Affärsverken_Logotyp_riktlinjer (pdf)

 

Produktinformation

 

Elnät

Elnätsföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avseende år 2017

Fjärrvärme

Verksamhetsgenomlysning Affärsverken 2013

Avfallstjänster och återvinning

Abonnemangsanmälan Ny ägare Renhållning samt hemkompost 180306

Abonnemangsanmälan Ny anl Renhållning anm kompostering av hushållsavfall 160905

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 Bilaga 1 Definitioner

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424

Avfallstjänster Prislista 2018 Hushållsavfall

Sorteringsposter

 

Skärgårdstrafik

Charter privat

Stadsnät

8 goda skäl (pdf)

Guide registrering Karlskronaporten

Uppkopplingsinstruktioner för Wireless City

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016