Google Translate:

Informationsmaterial och blanketter

Här har vi samlat ihop informationsmaterial och blanketter för privatkunder. Det går även bra att ringa till oss och ställa de frågor du har.

 

Autogiro

Autogiroblankett 2018 (pdf)

Autogiroblankett avfallstjänster 2018 (pdf)

 

Avtalsvillkor

 

Elnät

NÄT 2012 K (rev) (pdf)

NÄT 2012 K (rev) in english (pdf)

NÄT 2012 N (rev) (pdf)

NÄT 2012 N (rev) in english (pdf)

NÄT 2012 H (rev) (pdf)

NÄT 2012 H (rev) in english (pdf)

Elhandel

EL 2012 K (rev) Avtalsvillkor Elhandel för konsument (pdf)

EL 2012 K (rev) in english (pdf)

EL 2012 N (rev) Avtalsvillkor Elhandel för näringsidkare (pdf)

EL 2012 N (rev) in english (pdf)

Särskilda villkor Elhandel Konsument oktober 2018 (pdf)

Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme konsument 2017 (pdf)

Stadsnät

Särskilda villkor Stadsnät Konsument september 2016 (pdf) 

 

Hållbarhetsredovisningar

Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2015 (pdf)

 

Logotyper

Affarsverken_liggande_CMYK (eps)

Affarsverken_liggande_CMYK (jpg)

Affarsverken_liggande_NEG (eps)

Affarsverken_liggande_PMS (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (eps)

Affarsverken_liggande_SVART (jpg)

Affärsverken_Logotyp_riktlinjer (pdf)

 

Produktinformation

 

Elnät

Elnätsföretagens årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen avseende år 2017 (pdf)

Fjärrvärme

Verksamhetsgenomlysning Affärsverken 2013 (pdf)

Avfallstjänster och återvinning

Abonnemangsanmälan Ny ägare Renhållning samt hemkompost 180306 (pdf)

Abonnemangsanmälan Ny anl Renhållning anm kompostering av hushållsavfall 160905 (pdf)

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 Bilaga 1 Definitioner (pdf)

Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun antagna 20140424 (pdf)

Avfallstjänster Prislista 2018 Hushållsavfall (pdf)

Sorteringsposter (pdf)

Skärgårdstrafik

Charter privat (pdf)

Stadsnät

8 goda skäl (pdf)

Guide registrering Karlskronaporten (pdf)

Uppkopplingsinstruktioner för Wireless City (pdf)

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2009 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2014 (pdf)

Årsredovisning 2015 (pdf)

Årsredovisning 2016 (pdf)