Google Translate:

Beskrivning: Systemen uppdateras mellan 16:45 och 00:00 den 18 december, detta kan medföra problem på hemsidan och på mina sidor.
Beskrivning: Systemen uppdateras mellan 16:45 och 00:00 den 18 december, detta kan medföra problem på hemsidan och på mina sidor.

En grundläggande del av Karlskrona

Affärsverken är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag. Vi bygger, utvecklar och driver infrastruktur i Karlskrona. Affärsverken har sex affärsområden; elnät, elhandel, värme, renhållning, båttrafik och stadsnät.

Vi gör Karlskrona hållbart

Att vi levererar el, värme, fiber, skärgårdsbåtar och att avfallskärlen töms är självklart för karlskronaborna. Dessutom att vi gör det med tydligt hållbarhetsperspektiv. Våra kunder är privatpersoner och företag och finns framförallt i Karlskrona. Vår elhandel har däremot kunder över hela Sverige.

Årsredovisning 2017

581 644 kilowattimmar el, 45 302 sjömil till havs med våra skärgårdsbåtar och 28 500 druckna koppar kaffe redovisades år 2017. Se mer i vår digitala årsredovisning