Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.

Vi som sitter i ledning och styrelse

Det är bolagets vd och ledningsgrupp som har det dagliga ansvaret för Affärsverken och våra affärsområden. Våra styrelser sköter de strategiskt, långsiktiga besluten.

Nedan hittar du namn och kontaktuppgifter till medlemmarna i vår ledningsgrupp. Längre ner finns information om medlemmarna i våra styrelser Affärsverken Karlskrona AB och dotterbolagen Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}
Styrelse

Affärsverken Karlskrona AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Catharina Rosenquist (S) Ledamot
Ronnie Nilsson (SD) Ledamot
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare
Charlotte André (M) Ersättare
Britt-Marie Havby (C), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Energi AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare
Charlotte André (M), Ersättare
Catharina Rosenquist (S), Ersättare

Styrelse

Affärsverken Elnät AB

Christer Sandström (S) Ordförande
Lars-Göran Forss (M) Vice ordförande
Roger Arvidsson (C), Ledamot
Catharina Rosenquist (S) Ersättare
Cristoffer Oxelborn (S), Ersättare