Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.

Hållbarhet på Affärsverken

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla oss som arbetar på Affärsverken. Vi har ISO-certifierat oss för att tydliggöra detta - både för miljön och din skull. Från och med 2016 redovisar vi också ur ett hållbarhetsperspektiv. Du hittar våra hållbarhetsredovisningar längre ner på sidan.

Hållbarhet

Stora och små insatser för närmiljön

Närhet, omtanke och affärsmässighet genomsyrar Affärsverkens arbete, inte minst när det gäller satsningarna för en bättre miljö och en hållbar samhällsutveckling.

#HI

Vårt magasin om hållbarhet och innovation. Läs bland annat om uppkopplade soptunnor, hur man delar en Tesla och hur Affärsverken ska bygga Sveriges största solpark.

Läs magasinet online här!

Vad vi gör är lika viktigt som hur vi gör det

För oss på Affärsverken är hållbarhet inte en konkurrensfördel – det ingår i vår värdegrund. Genom att vara affärsmässiga och modiga är vi med och driver teknikutveckligen för en hållbar utveckling inom energi, kommunikation och avfallshantering. Med omtanke om dig, varandra, och miljön vi verkar i, ser vi till att minimera risker och utsläpp samtidigt som vi maximerar vår positiva påverkan genom hållbara produkter och tjänster. Genom närhet till våra kunder och till samhället lovar vi hög service och engagemang som märks.

För din såväl som vår egen skull arbetar vi enligt vår uppförandekod som bygger på FNs tio principer för hållbara företag, avseende mänskliga rättigheter, allas lika värde, arbetsvillkor och arbetsmiljö, miljöhänsyn och anti-korruption.

Affärsverkens uppförandekod.pdf

 

Våra ISO certifikat

Affärsverken har en lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor och var ett av Sveriges första miljöcertifierade bolag redan 1999. 2007 kvalitetscertifierade vi oss och 2016 certifierade vi även vårt arbetsmiljöarbete. Certifieringarna är en kvalitetsstämpel på att vi ständigt arbetar med att bli bättre, för nöjdare kunder och medarbetare och en positiv och hållbar samhällsutveckling, idag och imorgon. Läs mer om våra olika initiativ och projekt för människorna och miljön längre ner på sidan!

Affärsverken ISO 14001_2015.pdf

Affärsverken ISO 9001_2015.pdf

Affärsverken OHSAS 18001_2007.pdf

Hållbarhetsredovisning

Som ett komplement till vår årsredovisning hållbarhetsredovisar vi årligen utifrån våra tre värdeord – Affärsmässighet, Omtanke och Närhet. I rapporten går vi igenom hur det har gått under året avseende alltifrån leveranssäkerhet till installerade solceller till koldioxidutsläpp till jämställdhet, och vilka mål vi har för kommande år

 

Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2016 (pdf)

Hållbarhetsredovisning 2015 (pdf)

Stora och små insatser

Förenklar återvinning

Ett gott exempel är den omfattande insamlingen av sorterat avfall hemma hos kommuninvånarna, hos företag och på återvinningsstationer i närområdet. Endast cirka 2,5 procent av allt avfall som kommer till vår avfalls- och återvinningsanläggning läggs på deponi. Resten blir nya produkter, ny energi eller biogas. Affärsverken bidrar genom information, energisk kundanpassning och klok hantering till att avfallet per person och år minskar.

Stora och små insatser

Närproducerad el och värme

Vårt kraftvärmeverk erbjuder närproducerad el och värme. Anläggningen är en storslagen miljösatsning som drivs av förnyelsebara energikällor och bidrar till färre utsläpp, minskat oljeberoende och mindre belastning på miljön. Fjärrvärmenätet byggs ut, och i takt med att fler ansluts blir det färre oljepannor runt om i kommunen. Som aktör inom viktiga samhällsfunktioner kan Affärsverken även hjälpa kunderna att agera miljövänligt – inom hushållets återvinning eller företagets energieffektivisering.

Stora och små insatser

Värnar om Karlskrona

Ännu ett exempel från Affärsverkens diversifierade verksamhet är förnyelsen av maskinerna i Skärgårdstrafikens flotta. Bättre och nyare motorer ger mindre buller och utsläpp – och istället får passagerarna en ljuvlig upplevelse som i sig påminner om vikten av att vårda allas vår natur. Stadsnätet bäddar också för framsteg inom hållbarhetsområdet, eftersom fokus ligger på samhällsnyttiga tjänster. Utöver dessa aktuella och konkreta exempel bevisar Affärsverken genom sitt miljöarbete att ekologi och ekonomi går utmärkt ihop.

Stora och små insatser

Service för hållbarhet

Affärsområde Elnät underlättar för fler att köra elbil och ger råd till stora företag som slits mellan sin ökande elanvändning och kraven på klimatsmarthet. Dessutom installerar man elmätare i hushåll som har egna vindkraftverk och solceller som genererar el för att Affärsverken ska kunna köpa in eventuellt överskott och på så vis gynna en grön, lokal elproduktion. När det gäller elhandel erbjuder Affärsverken lokala företag portföljförvaltning i Karlskronaportföljen som uteslutande innehåller el från förnyelsebara energikällor.

 

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}