Google Translate:

Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Beskrivning: Långörens brygga i Östra Skärgården stängs mellan den 19-21/3. Den beräknas vara klar fredagen den 23/3.
Orsak: Detta på grund av renovering.
Nyhet 28 december 2018

Återvinn din barrande julgran

Vi lovar att förvandla den till ny och välgörande energi – på ett klimatvänligt sätt. Välkommen med din miljögåva till våra inlämningsställen nära dig!

(Tänk på att granen ska återvinnas utan plast.)

Lämna din julgran till oss den 3-7 januari och den 10-14 januari på följande platser:

• Fisktorget, Trossö
• Handelshamnen, Trossö, återvinningsstation
• Lyckeby (intill Amiralen), återvinningsstation
• Mältans återvinningscentral
• Aspö återvinningscentral
• Fågelmara återvinningscentral
• Hasslö återvinningscentral
• Holmsjö återvinningscentral
• Jämjö återvinningscentral
• Nättraby återvinningscentral
• Sturkö återvinningscentral
• Torhamn/Gissleviks återvinningscentral
• Tving återvinningscentral

Därefter hänvisar vi dig och din gran till Mältans återvinningscentral.