Google Translate:

Prisvärt, bekvämt och miljövänligt

Många företagare och hyresvärdar vill erbjuda sina kunder ett bra miljöval. Genom att välja fjärrvärme bidrar du till ett mer hållbart samhälle utan att betala för mycket.

Företag och flerbostadshus

Lokalproducerad värme

Som företagare är det skönt att slippa bränslehantering, sotning eller problem med värmepumpar. Med fjärrvärme får du en trygg leverans och gör samtidigt ett bra miljöval. Våra förnybara bränslen är dessutom ofta billigare än el och olja.

Anslutningskostnad

Avgiften för att ansluta till fjärrvärmenätet är 825 kronor/ansluten kW inom vårt befintliga nät. För avancerade anslutningar och anslutningar utanför vårt nät kontakta vår säljare för offert.

Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ i jämförelse mot många andra uppvärmningssystem. Det beror på en kombination av billigt bränsle och låga servicekostnader. Dessutom är fjärrvärme ett bra miljöval.

Prismodell

Vår prismodell är baserad på verklig effekt och består av tre delar; effektpris, energipris och flödespris. Energipriset är dessutom uppdelat i säsongspriser under året. Prismodellens alla delar består endast av rörliga priskomponenter vilket ger fakturor som helt återspeglar kostnaden för den aktuella förbrukningen.

Prismodellens uppbyggnad gör det lättare för dig som kund att påverka den egna kostnaden. Vi vill att ditt företag ska kunna tjäna på att energieffektivisera och underhålla fjärrvärmeanläggningen och därmed även göra en insats för miljön.

Priser fr o m 01/01/2018

Effektpris kr/kW    52,38 kr
Energipris 1 december till 31 mars  618 kr
Energipris  1 april - 31 maj, 1 oktober - 30 november  516 kr
Energipris  1 juni - 30 september  331 kr
Flödespris  1 september - 30 april  3,31 kr/m³

Priser fr o m 01/02/2019

Effektpris kr/kW    52,89 kr
Energipris 1 december till 31 mars  624 kr
Energipris  1 april - 31 maj, 1 oktober - 30 november  521 kr
Energipris  1 juni - 30 september  334 kr
Flödespris  1 september - 30 april  3,34 kr/m³

Fjärrvarme Prislista 2019 Företag.pdf

Effektpris
Effektpriset baseras på högsta dygnsmedeleffekten innevarande månad. Effektvärdet multipliceras med effektpriset i kronor. Du kan själv påverka ditt effektuttag genom att aktivt arbeta med din fjärrvärmecentral och värmeanvändning för att ta ut en så jämn effekt som möjligt.

Energipris
Energipriset är uppdelad på tre säsongpriser – vinter, sommar samt vår och höst. Priset är som lägst när efterfrågan på fjärrvärme är som minst - priset är högre när efterfrågan ökar. När förbrukning och pris är som högst blir vinsten av energibesparing som störst. Energipriset multipliceras med aktuell månads förbrukning i MWh.

Flödespris
Under perioden 1 september till 30 april gäller flödespris för alla anläggningar . Hur mycket kostnaden blir, beror på hur väl fjärrvärmevattnet kyls i den egna fjärrvärmecentralen. En bra avkylning av vattnet ger ett lägre flöde och därmed en lägre kostnad.

Avtalsvillkor

Vi tillämpar branschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme i näringsverksamhet

Se avtalsvillkor

 

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

{{name}}

{{profession}}

{{phone}} {{email}}

Frågor och svar

Om du har ett tillsvidare pris för din fjärrvärme kan du vid årsskiftet välja att byta till prisalternativet fast pris, som då är ett avtal bundet i två år. Vi kontaktar dig 60 dagar innan avtalet går ut så att du kan göra ett nytt val av prisalternativ. Som ny kund för fjärrvärme har du två prisalternativ att välja mellan för din fjärrvärme; fast pris bundet i två år eller tillsvidare pris.